Centrum Kształcenia w Płocku

Centrum Kształcenia w Płocku

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Aktualności

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego umożliwiającą uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, zgodnie z ustawą systemie oświaty. Siedziba placówki znajduje się w Płocku, przy ul.  1 Maja 7. Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Płock pod numerem 132 –zaświadczenie o wpisie Nr WOK.I.4321/48/04, z późniejszymi zmianami. Organem prowadzącym placówkę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!
 
Mam zaszczyt zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą naszego Centrum Kształcenia w Płocku.

Specjalizujemy się w kształceniu zawodowym, specjalistycznym w różnych formach i kierunkach. Realizujemy m. in. autorskie programy nauczania pozwalające w dogodnym czasie i formie uzyskać kwalifikacje zawodowe poszukiwane na rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Zróżnicowana oferta kursowa, elastyczność i wiarygodność firmy pozwala nam na wieloletnią obecność na rynku firm szkoleniowych. Stale podnosimy jakość kształcenia zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów i zmieniających się wymogów rynku pracy w kraju i za granicą.
 
Proponujemy bogatą ofertę szkolną dla młodzieży i dorosłych w systemie dziennym lub zaocznym. Oferujemy szkoły:  Technikum, Technikum Uzupełniające,  Liceum Ogólnokształcące, Policealną Szkołę Zawodową w różnych zawodach.
 

Naszymi atutami są:

  • uzyskany Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 w systemie kursowo-seminaryjnym i szkolnym,
  • doświadczenie w edukacji młodzieży i dorosłych,
  • własne dostosowane do potrzeb edukacyjnych pracownie zawodowe, specjalistyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, w tym m.in. 50 edukacyjnych stanowisk komputerowych,
  • nowoczesne, systematycznie modyfikowane programy nauczania,
  • elastyczność, gotowość do zmian w zakresie dziedzin i kierunków kształcenia,
  • kadra doświadczonych, wysokokwalifikowanych wykładowców, nauczycieli i instruktorów.


Serdecznie zapraszam
do zapoznania i skorzystania z naszej oferty.  

Z poważaniem
Dyrektor ZDZ Centrum Kształcenia w Płocku
Beata Matuszewska