Centrum Kształcenia w Płocku

Centrum Kształcenia w Płocku

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Kursy dla usług

Kucharz małej gastronomii
Opis:
Poznanie zasad żywienia, organizacji produkcji, przepisów kulinarnych 
Wymagania/adresaci:
Posiadanie wykształcenia podstawowego, zaświadczenie lekarskie, badanie na nosicielstwo 
Czas trwania: 150 godz. 
Typ zaświadczenia:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN 
 
Bukieciarz - florysta

Opis:
Podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii roślin, rodzaj i przegląd roślin ozdobnych, narzędzia i materiały pomocnicze, artykuły dekoracyjne, suszenie, utrwalanie i odświeżanie roślin, zajęcia praktyczne 
Wymagania/adresaci:
Wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne  
Czas trwania: 150 godz. 
Typ zaświadczenia:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN 

Barman 
Opis:
Wyposażenie i sprzęt baru, przygotowanie baru do obsługi klienta, technikę sporządzania koktajli i napojów - teorię i ćwiczenia, serwowanie napojów przy barze, rozliczenie baru 
Wymagania/adresaci:
Ukończone 16 lat, wykształcenie podstawowe 
Czas trwania: 100 godz. 
Typ zaświadczenia:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN 

Kelner 
Opis:
Podstawy technologii żywienia i obsługę konsumenta, rachunkowość gastronomiczną, towaroznawstwo, zasady żywienia 
Wymagania/adresaci:
Wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne  
Czas trwania: 100 godz. 
Typ zaświadczenia:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN 
 
Krawiec - stylista
Opis:  
Wymagania/adresaci:
Wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne  
Czas trwania: 150 godz. 
Typ zaświadczenia:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN 
 
Opiekun osób starszych i dzieci 
Opis:
Warsztaty psychologiczne, zasady działania ośrodków pomocy, regulamin i obowiązki opiekunki, cechy opiekunki i współpraca ze środowiskiem, postępowanie w przypadku choroby i w okresie zdrowienia, higiena chorego i zabiegi pielęgnacyjne na zlecenie lekarza, zasady żywienia, postępowanie w przypadku schorzeń poszczególnych układów człowieka, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, psychologia rozwojowa wieku dziecięcego, psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem upośledzonym, chorym, nadpobudliwym i zahamowanym, psychologia wychowawcza, twórcze wychowywanie dziecka, gry i zabawy ruchowe, profilaktyka zdrowotna 

Wymagania/adresaci:
Wykształcenie średnie 
Czas trwania: 150 godz. 
Typ zaświadczenia:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN