Centrum Kształcenia w Płocku

Centrum Kształcenia w Płocku

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Kursy przygotowujące do wykonywania...

Palacz kotłów wodnych i parowych opalanych węglem, koksem i gazem.
- Ilość godzin: 85
- Czas trwania - 1,5 miesiąca
- Wymagania stawiane kandydatom: ukończona szkoła podstawowa, skończone 18 lat i przydatność zdrowotna. 
Typ zaświadczenia:
 Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, świadectwo kwalifikacyjne

Obsługa stacji paliw.
- Ilość godzin - 48
- Czas trwania - 3 tygodnie

- Ilość godzin: 130
- Czas trwania: 2 miesiące.
- Wymagania stawiane kandydatom: ukończona szkoła podstawowa i 18 rok życia. Predyspozycje zdrowotne.
Typ zaświadczenia:
 Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, świadectwo kwalifikacyjne
 
Szkolenie dla osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne E 
Opis:
Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia klasy E 
Wymagania/adresaci:
Wykształcenie podstawowe, ukończone 18 lat  
Czas trwania: 30 godz. 
Typ zaświadczenia:
Świadectwo kwalifikacyjne SEP 
 
Obsługa i konserwacja suwnic i żurawi 
Opis:
Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień do obsługi lub konserwacji suwnic [żurawi] 
Wymagania/adresaci:
Wykształcenie podstawowe, ukończone 18 lat  
Czas trwania: 55 godz. 
Typ zaświadczenia:
Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT