Centrum Kształcenia w Płocku

Centrum Kształcenia w Płocku

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Kursy z zakresu transportu drogowego

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych - kurs podstawowy 
Opis:
Przygotowanie słuchaczy do wykonywania bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych klas w transporcie drogowym w pojazdach skrzyniowych
Wymagania/adresaci:
Posiadanie prawa jazdy, ukończone 21 lat 
Czas trwania: 27 godz. 
Typ zaświadczenia:
ADR - zaświadczenie z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne w pojazdach skrzyniowych
 
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach 
Opis:
Przygotowanie słuchaczy do wykonywania bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach 
Wymagania/adresaci:
Posiadanie prawa właściwej kategorii, ukończone 21 lat, ukończony kurs podstawowy 
Czas trwania: 16 godz. 
Typ zaświadczenia:
ADR-zaświadczenie z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne w cysternach 
 
Napełnianie zbiorników pojazdów zasilanych gazem skroplonym LPG 
Opis:
Zagadnienia przygotowujące do egzaminu z zakresu napełniania pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG 
Wymagania/adresaci:
Osoby pracujące przy napełnianiu zbiorników pojazdów zasilanych gazem skroplonym 
Czas trwania: 20 godz. 
Typ zaświadczenia:
Zaświadczenie kwalifikacyjne [Transportowy Dozór Techniczny] 
 
Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych 
Opis:
Zagadnienia przygotowujące do egzaminu z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych 
Wymagania/adresaci:
Osoby pracujące przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania 
Czas trwania: 20 godz. 
Typ zaświadczenia:
Zaświadczenie kwalifikacyjne [Transportowy Dozór Techniczny] 
 
Obsługa stacji paliw płynnych 
Opis:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w stacji paliw płynnych w charakterze prowadzącego ją lub w charakterze sprzedawcy 
Wymagania/adresaci:
Ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie, wykształcenie średnie dla kierowników stacji oraz zawodowe dla pracowników/sprzedawców 
Czas trwania: 55 godz. 
Typ zaświadczenia:
Zaświadczenie kwalifikacyjne [Transportowy Dozór Techniczny] 
 
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 
Opis:
Przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków napędzanych w transporcie wewnątrzzakładowym 
Wymagania/adresaci:
Wykształcenie podstawowe, ukończone 18 lat , zaświadczenie lekarskie 
Czas trwania: 67 godz. 
Typ zaświadczenia:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, zaświadczenie kwalifikacyjne UDT 
 
Przewoźnik wykonujący drogowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy 
Opis:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do zdania egzaminu państwowego celem uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego 
Wymagania/adresaci:
Właściciele firm transportowych oraz osoby zamierzające uruchomić firmę transportową 
Czas trwania: 42 godz. 
Typ zaświadczenia:
 Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN