Centrum Kształcenia w Płocku

Centrum Kształcenia w Płocku

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Kursy związane z produkcją i obrotem...

Podstawowe zagadnienia higieny
Opis:
Zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz omówienie systemów zapewniania jakości w przetwórstwie i obrocie żywnością [pojęcia GHP/GMP i HACCP].
Wymagania/adresaci:
Osoby pracujące przy obrocie i produkcji żywności oraz zamierzające podjąć pracę w branży spożywczej
Czas trwania: 12 godz.
Typ zaświadczenia:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN
 
Zasady, reguły i wdrażanie systemu HACCP w zakładach przemysłu spożywczego
Opis:
Omówienie systemów zapewnienia jakości w przetwórstwie żywności, nabycie umiejętności przygotowania dokumentacji niezbędnej do wdrożenia systemu HACCP
Wymagania/adresaci:
Właściciele firm zajmujących się produkcją i obrotem żywności, kierowników produkcji, pełnomocników ds. jakości
Czas trwania: 40 godz.
Typ zaświadczenia:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN
 
Szkolenie z zakresu przestrzegania zasad GHP i GMP (wstęp do HACCP)
Opis:
Zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz omówienie systemów zapewniania jakości w przetwórstwie i obrocie żywnością [pojęcia GHP/GMP i HACCP].
Wymagania/adresaci:
Właściciele firm zajmujących się produkcją i obrotem żywności, kierowników produkcji, pełnomocników ds. jakości
Czas trwania: 6 godz.
Typ zaświadczenia:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN