Centrum Kształcenia w Płocku

Centrum Kształcenia w Płocku

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Szkolenia BHP i ochrony p.poż.

BHP- szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach: 
- robotniczych - 8 godz. 
- administracyjno-biurowych - 8 godz. 
- pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - 16 godz. 
- pracowników inżynieryjno-technicznych - 16 godz. 
- pracowników służb bhp - 32 godz. 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn, zm.). 

Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy.