Centrum Kształcenia w Płocku

Centrum Kształcenia w Płocku

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Bezpłatne szkoły dla dorosłych

 
 
1) Wykaz podręczników do L.O dla Dorosłych
godlo
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
 
Nauka trwa:
- 3 lata -  dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum
 
Wymagane dokumenty:
1) podanie
2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
3) 3 zdjęcia
 
FORMULARZ DO POBRANIA:
 
Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 84 z dnia 16 kwietnia 2012 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Kuratora Oświaty w Płocku nr 48/98 z dnia 01 września 1998 r.
 
Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2009
 
Policealna Szkoła Zawodowa:
 
W następujących zawodach:
- technik usług kosmetycznych
- technik informatyk
- technik rachunkowości
- technik bhp  
 
Nauka trwa od 1 do 2 lat w zależności od wybranego zawodu.
 
Wymagane dokumenty:
1) podanie
2) świadectwo ukończenia szkoły średniej
3) 3 zdjęcia
4) zaświadczenie lekarskie
 
FORMULARZ DO POBRANIA:
 
Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 118 z dnia 01.09.2003r oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2003r nr WOK.I.4321/31/03
 
Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2009
 
Forma zaoczna.
 
Szkoła zapewnia bezpłatnie praktyki.
 
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych:
(w związku z reformą szkolnictwa prowadzimy rekrutację na 5-ty semestr)

W następujących zawodach:
- technik usług fryzjerskich
- technik mechanik
 
Nauka trwa:
- 3 lata w technikach uzupełniających po ZSZ
 
Wymagane dokumenty:
1) podanie
2) świadectwo ukończenia ZSZ w zależności od wybranego zawodu
3) 3 zdjęcia
4) zaświadczenie lekarskie
 
FORMULARZ DO POBRANIA:
 
Technikum po ZSZ wpisane jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 95 z dnia 29 sierpnia 2002r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września 2002r. nr WS.I.4321/9/02.
 
Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2009
 
Forma zaoczna.
 
Szkoła zapewnia bezpłatnie praktyki.

Technikum dla Dorosłych:
(w związku z reformą szkolnictwa prowadzimy rekrutację na 7-my semestr)
 
W następujących zawodach:
- technik usług fryzjerskich
- technik mechanik
- technik informatyk
 
Nauka trwa:
- 4 lata
 
Wymagane dokumenty:
1) podanie
2) świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
3) 3 zdjęcia
4) zaświadczenie lekarskie
 
FORMULARZ DO POBRANIA:
 
 
Technikum po ZSZ wpisane jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 98 z dnia 29 sierpnia 2002r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września 2002r. nr WS.I.4321/29/02
 
Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2009
 
Forma zaoczna.
 
Szkoła zapewnia bezpłatnie praktyki.
 

Zapraszamy !
- Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia
- Posiadamy własne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt
i  oprogramowanie
- Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną