BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - SZKOŁA BEZPŁATNA:

W następujących zawodach:

 • fryzjer z elementami kosmetyki
 • sprzedawca
 • kierowca mechanik

Nauka trwa 3 lata.

Szkoła zapewnia bezpłatne praktyki.

 • wielozawodowa w następujących zawodach
  • fryzjer
  • kierowca mechanik
  • stolarz
  • piekarz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • lakiernik samochodowy
  • blacharz samochodowy
  • cukiernik
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • elektryk
  • kucharz
  • sprzedawca
  • krawiec

W tej klasie uczniowie mają status młodocianego pracownika.

Nauka w klasie wielozawodowej w naszej szkole trwała 3 lata. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u pracodawców. Uczniowie zdobywają w szkole jedynie wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu wybranego zawodu na 4-tygodniowych  kursach dokształcających organizowanych przez centra kształcenia zawodowego w kraju. Umiejętności w wybranych zawodach będą zdobywać podczas nauki zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy, przez cały okres edukacji.

ZALETY KSZTAŁCENIA W KLASIE WIELOZAWODOWEJ

 • Uzyskanie dyplomu czeladnika, który jako jedyny obowiązuje w Unii Europejskiej.
 • Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu.
 • Nauka zawodu na praktykach w zakładach pracy.
 • Uczą mistrzowie w swoim fachu.
 • Za praktyki uczeń otrzymuje wynagrodzenie.
 • Czas praktyk wliczany jest do stażu pracy.
 • Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zapewnienie sobie praktyki, w odpowiadającym wybranemu przez ucznia zawodowi, zakładzie pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie


Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 264 z dnia 5 września 2033 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 września 2013 r. nr WEK.I.4430/43/2013/JD

Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015

Zapraszamy

 • Gwarantujemy wysoki posiom kształcenia.
 • Posiadamy własne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.
 • Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

 

PLIKI DO POBRANIA: