BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - SZKOŁA BEZPŁATNA:

W następujących zawodach:

 • fryzjer z elementami kosmetyki
 • sprzedawca
 • kierowca mechanik

Nauka trwa 3 lata.

Szkoła zapewnia bezpłatne praktyki.

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie


Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 264 z dnia 5 września 2033 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 września 2013 r. nr WEK.I.4430/43/2013/JD

Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015

Zapraszamy

 • Gwarantujemy wysoki posiom kształcenia.
 • Posiadamy własne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.
 • Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

 

PLIKI DO POBRANIA: