LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA BEZPŁATNA

 • z elementami kosmetyki
 • z elementami dietetyki
 • z elementami grafiki komputerowej 
 • z elementami psychologiczno-pedagogicznymi

 
Nauka trwa 4 lata.

Wymagane dokumenty: 

 • podanie
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 2 zdjęcia


Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 244 z dnia 5 marca 2012 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 marca 2012 r. nr WEK.I.4430.7.2012.JD

 
Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015 
 

Zapraszamy

 • Gwarantujemy wysoki posiom kształcenia.
 • Posiadamy własne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.
 • Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

 

FORMULARZ DO POBRANIA: