TECHNIKUM - SZKOŁA BEZPŁATNA:

W następujących zawodach:

 • technik programista
 • technik informatyk,  E-SPORT
 • technik usług fryzjerskich z elementami kosmetyki
 • technik mechanik
 • technik ekonomista

Nauka trwa 5 lat.

Szkoła zapewnia bezpłatne praktyki.

Wymagane dokumenty: 

 • podanie
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie

 

Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 119 z dnia 30 września 2003 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 listopada 2003 r. nr WOK.I.4321/36/03

Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015 

Zapraszamy

 • Gwarantujemy wysoki posiom kształcenia.
 • Posiadamy własne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.
 • Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

 

PLIKI DO POBRANIA:


STATUT: