Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - FORMA ZAOCZNA

Nauka trwa:

  • 4 lata -  dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej


Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • 3 zdjęcia


Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 84 z dnia 16 kwietnia 2012 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Kuratora Oświaty w Płocku nr 48/98 z dnia 01 września 1998 r.

Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015

Zapraszamy!

  • Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia
  • Posiadamy własne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie
  • Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

 

FORMULARZ DO POBRANIA:


STATUT: