SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH - FORMA ZAOCZNA

W następujących zawodach:

  • technik usług kosmetycznych
  • technik  bhp  


Nauka trwa od 1,5 do 2 lat w zależności od wybranego zawodu.

Szkoła zapewnia bezpłatnie praktyki.

Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 3 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie


Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 118 z dnia 01.09.2003r oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2003r nr WOK.I.4321/31/03

Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015

Zapraszamy!

  • Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia
  • Posiadamy własne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie
  • Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

 

FORMULARZ DO POBRANIA: