BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA - FORMA ZAOCZNA
Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 304 z dnia 2 lipca 2020r.

W następującym zawodzie:

  • technik usług fryzjerskich

Nauka trwa 2 lata.

Szkoła zapewnia bezpłatnie praktyki.

Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
  • 3 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie


Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015

Zapraszamy!

  • Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia
  • Posiadamy własne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie
  • Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

 

FORMULARZ DO POBRANIA: