PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/21

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

 

TECHNIKUM - SZKOŁA BEZPŁATNA:

W następujących zawodach:

 • technik programista
 • technik informatyk,  E-SPORT
 • technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologii
 • technik mechanik
 • technik ekonomista

Nauka trwa 5 lat.

Wymagane dokumenty: 

 • podanie
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie


FORMULARZ DO POBRANIA:
Podanie o przyjęcie do szkoły. 

Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 119 z dnia 30 września 2003 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 listopada 2003 r. nr WOK.I.4321/36/03

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - SZKOŁA BEZPŁATNA:

W następujących zawodach:

 • fryzjer
 • sprzedawca
 • kierowca mechanik

Nauka trwa 3 lata.

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie


FORMULARZ DO POBRANIA:
Podanie o przyjęcie do szkoły.

Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 264 z dnia 5 września 2033 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 września 2013 r. nr WEK.I.4430/43/2013/JD

Szkoła zapewnia bezpłatne praktyki.

Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015

   

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA BEZPŁATNA

 • z elementami kosmetyki i diabetyki
 • z elementami grafiki komputerowej 

 
Nauka trwa 4 lata.

Wymagane dokumenty: 

 • podanie
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 2 zdjęcia


FORMULARZ DO POBRANIA:
Podanie o przyjęcie do szkoły
 
Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 244 z dnia 5 marca 2012 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 marca 2012 r. nr WEK.I.4430.7.2012.JD
 
Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015 
 

Zapraszamy

 • Gwarantujemy wysoki posiom kształcenia.
 • Posiadamy własne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.
 • Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.