LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Nauka trwa:

 • 4 lata -  dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej


Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • 3 zdjęcia


FORMULARZ DO POBRANIA:


Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 84 z dnia 16 kwietnia 2012 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Kuratora Oświaty w Płocku nr 48/98 z dnia 01 września 1998 r.

Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015
 

FORMA ZAOCZNA

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

w następującym zawodzie:

 • technik usług fryzjerskich


Nauka trwa 2 lata.

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie


FORMULARZ DO POBRANIA:


Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015

Forma zaoczna.

Szkoła zapewnia bezpłatnie praktyki.

 

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

W następujących zawodach:

 • technik usług kosmetycznych
 • technik  bhp  


Nauka trwa od 1,5 do 2 lat w zależności od wybranego zawodu.

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie


FORMULARZ DO POBRANIA:


Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 118 z dnia 01.09.2003r oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2003r nr WOK.I.4321/31/03

Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015

Forma zaoczna.

Szkoła zapewnia bezpłatnie praktyki.

Zapraszamy !

 • Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia
 • Posiadamy własne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie
 • Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną